Sunday, 22 May 2011

Het testnet voorjaarsevenement - Deel 2

Dit is deel 2 van mijn verhaal over het testnet voorjaarsevenement 2011. Deel 1 vind je hier.

Bart-Jan de Leuw: Wie durft? Kwaliteit rapporteren voor het IT project start!
Bart-Jan geeft aan dat het rapporteren over kwaliteit heel vroeg moet beginnen in een project, bij het opstellen van het idee al. De voordelen die Bart-Jan noemt zijn geen onbekenden:
  • Vroege betrokkenheid van testmanagers bij het project
  • Sturing vanuit de opdrachtgever(s) gebeurt op deze manier meer op kwaliteit.
  • Rapportages uit het testtraject worden beter afgestemd met de business
Je kunt  in principe al vroeg beginnen met het bepalen van de kwaliteit door een keer in een informeel gesprek met een belanghebbende de volgende vragen te stellen: “Wat levert het project op?”, “Wat zou de opbrengst teniet doen?”. Vervolgens kan je vragen of je een rapport kan opstellen.

Dit rapport zou dan op een dashboard lijken, waarin succesfactoren van een project worden opgesomd en een aantal risico’s die je al kan definiëren zo aan het begin van een traject. Per fase in het project kan je hier dan op rapporteren met een stoplicht principe. Dit zou er dan als volgt uit kunnen zien:

Wat mij betreft een goed idee. Maar hoe je dit kan volhouden tijdens een project met veel wijzigingen inzichten is dan nog een uitdaging. Key success factoren en risico’s willen nog wel eens wijzigen. Maar het kan al grip geven op kwaliteit vanaf het begin van een project, maar voorzichtigheid met voortschrijdend inzicht en hoe je de rapportage communiceert vanaf het begin is wel geboden lijkt mij.

Joris Meerts - "Van ritueel naar rationeel handelen in testen"
Dit vond ik nu echt een verrassende presentatie. Joris beheert en onderhoudt de website Testingreferences.com, waar hij een timeline op heeft staan van de testgeschiedenis. Joris zijn presentatie was zeer interactief. Hij stelde het publiek diverse vragen over de geschiedenis van het testen. De eerste slide bevatte de tekst: “The growth of a testing discipline has been painfully slow, despite the acknowledged need for better quality software. Even the scope of what is or is not a testing activity is not well defined. Terminology in the field is unclear and literature that would establish some foundations has not been written. Testing as an activity needs and requires more attention. (1973 - William Hetzel – Program Test Methods)

Ondertussen zijn we gelukkig wel wat verder, alhoewel er toch nog mensen uit het publiek vonden dat dit nog steeds geldde. Deels zou je dat inderdaad nog wel kunnen zeggen, vooral de laatste zin is zeker nog actueel.

Joris gaat vervolgens verder in op de titel van de presentatie en legt uit wat een ritueel is. In het kort: Het herhalen van handelingen (of simuleren van situaties) die al eerder gedaan zijn om een bepaald doel te bereiken. Dit terwijl je bij het simuleren van eerdere handelingen wel eens helemaal niet het effect bereikt wat je wilde. Van het voorbeeld wat Joris gaf kan je hier een youtube filmpje van zien. In het testen zou dit gelijk staan met het uitvoeren van processen die in het verleden goed schijnen te werken. Joris geeft een paar quotes uit TMap ter illustratie waarbij expliciet wordt gemeld dat een tester afgesproken testen moet uitvoeren. Ook het gevaar van gebruik van intuïtie van een tester wordt genoemd.

Hierna verwijst Joris naar een aantal mensen die met een ‘nieuwe’ stroming zijn gekomen, namelijk het context gedreven testen, waar je niet op een eiland blijft zitten om je rituelen uit te voeren, maar de persoonlijke skills van de tester ontwikkelt. Vanuit dit principe herhaal je in de testuitvoer niet scripts die van te voren zijn geschreven, maar ben je al lerend en onderzoekend aan het testen. Iets wat al veel testers vanuit een natuurlijk gevoel al doen overigens. Kortom, een presentatie die je mag verwachten van een “nieuwe held”. 

Einde deel 2 - Dit was het tweede deel van de beschrijving van het evenement zoals ik die heb meegemaakt.

  • De presentaties en de foto’s kan je vinden op de testnet site http://www.testnet.org/
  • Foto’s zijn met toestemming geplaatst (met dank aan Rik Marselis)
  • Slide uit de presentatie van Bart-Jan de Leuw is met toestemming geplaatst

No comments:

Post a Comment